Στατική ιστοσελίδα VS δυναμική ιστοσελίδα

Στατική ιστοσελίδα VS δυναμική ιστοσελίδα Οι στατικές και οι δυναμικές ιστοσελίδες αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι στις ιστοσελίδες που φιλοξενούνται στο διαδίκτυο. Ιστορικά οι δυναμικές ιστοσελίδες...